Våre pakkede tjenester

Flytte din bedrift til skyen!

Flytte din bedrift til skyen! Det har i mange sammenhenger vært sagt at bedrifter flytter sine IT-tjenester ut i skyen, men hva betyr det egentlig? Skyen er et begrep som fortsatt blir sett på som relativt nytt, men tjenestene har eksistert lenge, alle leverandørene som har levert tjenester fra sentrale datasentre i Norge og fra…

Din bedrift på boks! +

Din bedrift på boks! + Et produkt levert av Holmestrand Datasenter AS, for å gi nye og eksisterende bedrifter en enklere IT-hverdag med produkter og tjenester fra kjente leverandører. Produktet inneholder alle basistjenestene, samt dekker behovet for tradisjonelle infrastruktur og server tjenester, som er nødvendig for å gjennomføre produksjonshverdagen i din bedrift på trygg, effektiv og…

Din bedrift på boks!

Din bedrift på boks! Et produkt levert av Holmestrand Datasenter AS, for å gi nye og eksisterende bedrifter en enklere IT-hverdag med produkter og tjenester fra kjente leverandører. Produktet inneholder alle basistjenestene som er nødvendig for å gjennomføre produksjonshverdagen i din bedrift på trygg, effektiv og kostnadsbesparende måte. Dette gjøres kun via en tilgang til…