Flytte din bedrift til skyen!

Flytte din bedrift til skyen! Det har i mange sammenhenger vært sagt at bedrifter flytter sine IT-tjenester ut i skyen, men hva betyr det egentlig? Skyen er et begrep som fortsatt blir sett på som relativt nytt, men tjenestene har eksistert lenge, alle leverandørene som har levert tjenester fra sentrale datasentre i Norge og fra…